Usługi redakcyjno-wydawnicze

Oferujemy również następujące usługi:

Opracowanie redakcyjne
Całościowe opracowanie tekstu pod względem stylistycznym, gramatycznym, językowym i merytorycznym. Sprawdzana jest m.in. spójność tekstu, konsekwentne stosowanie imion, nazw miejscowych, instytucji oraz poprawny zapis tytułów książek, czasopism i przytaczanych cytatów. Ujednolicane są sposoby wyliczeń, rodzaje stosowanych wykresów i tabel oraz stopnie tytułów rozdziałów i podrozdziałów, wszystko zgodnie z przyjętą strukturą publikacji.
Korekta
Dokładne przeczytanie złamanego tekstu w celu wyłapania literówek, błędów powstałych w trakcie łamania oraz sprawdzenia interpunkcji. Wykonywana na wydrukach lub w plikach pdf. Najczęściej wykonywane są dwie korekty, między którymi następuje jeszcze akceptacja poprawek przez autora.
Skład i łamanie
Przygotowywanie publikacji do druku przez formowanie tekstu w programach łamiących, łączenie go z grafiką oraz przez dobór odpowiedniej czcionki czy interlinii.
Zestawianie indeksów
Przygotowywanie indeksów nazwisk, nazw geograficznych lub pojęć.
Przepisywanie tekstu
Przepisywanie komputerowe (wprowadzanie do pamięci komputera) rękopisu lub tradycyjnego maszynopisu.
Recenzowanie tekstu
Ocena maszynopisu pod względem językowym, literackim, wydawniczym i/lub reklamowym.
Kompleksowa obsługa redakcyjna
Prowadzenie tytułu od opracowania redakcyjnego poprzez korekty i ustalanie szczegółów z autorem po kontrolę ozalidów czy egzemplarzy sygnalnych. Zakres obsługi do ustalenia.

Każdą usługę wyceniamy indywidualnie, w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy i jakości materiałów przedłożonych do obróbki. Można zlecić nam pojedynczą usługę (np. tylko korektę) bez konieczności wydawania u nas książki.